شرايط اهداي خون نوشته شده توسط ندا رحمانی منفرد
دسته: دفتر آموزش ، جذب و حفظ اهداکنندگان خون سالم نمایش از سه شنبه, 07 بهمن 1393 10:23 بازدید: 6089
  • سن بين 17 تا 65 باشد.
  • وزن حداقل 50 كيلوگرم باشد.
  • داراي فشار خون متعادل باشد.
  • كم خوني نداشته باشند.
  • سابقه هپاتيت ويروسي و برخي ديگر از بيماريهاي عفوني و بيماريهاي مهم و جدي كلبي و ريوي را نداشته باشند.
  • معتاد به مواد و تزريق و الكل نباشند.
  • از آخرين زمان اهداي خون قبلي حداقل 8 هفته گذشته باشد.