مراحل اهداي خون نوشته شده توسط ندا رحمانی منفرد
دسته: دفتر آموزش ، جذب و حفظ اهداکنندگان خون سالم نمایش از سه شنبه, 07 بهمن 1393 10:25 بازدید: 6460
مراحل اهداي خون      
   


1- نخست نام خون دهنده در قسمت پذيرش در فرم مخصوص ثبت مي گردد اگر بار اول براي اهداي خون مراجعه كرده باشد كارت مخصوص بار اول براي وي صادر واز اهداكننده دعوت ميشود سه ماه ديگر نيز به سازمان جهت اهداي مجدد مراجعه نمايند تا با اهداي خون وانجام آزمايش مجدد و حداقل سالي دو بار تكرار و جزء اهداكنندگان مستمر قرارمي گيرند و در آخر به اطاق پزشك جهت انجام معاينه هدايت مي شوند و اگر از طرف پزشك واجد شرايط بودند به قسمت خون گيري جهت اهداي خون راهنمايي مي گردند .

2- موقع معاينه پزشك درباره خود حذفي محرمانه براي آنها توضيحات لازم را بدهند و برگه مخصوص خود حذفي به انها داده ميشود تابعد از مطالعه و انتخاب گزينه به صندوق مخصوص گذاشته شود .

3- بعد از اهداي خون و پذيرايي مختصر از سازمان خارج مي شوند و از آنها براي اهداي مجدد دعوت به عمل مي آيد .

4- مسئول اهداكنندگان هر روز برگه هاي مخصوص خود حذفي محرمانه را مطالعه و اگر كسي نخواسته باشد خون وي به هر دليل موف گردد بعد از انجان ازمايشات لازم از چرخه اتقال خون خارج گردد .

5- بعد از انجام آزمايشات لازم كارت براي انها صادر ميشود.

6- در صورت دعوت مجدد و انجام آزمايش تكميلي به نام وسترن بلات W-B پزشك مشاور اهدا كنندگان براي آگاهي بيشتر توضيحات لازم را به آنها خواهند داد .

- واحد سيار انتقال خون استان مازندران به طور جدي همه روزه با برنامه ريزي قبلي براي اخذ خون سيار به ادارات و شركتها و نيروي انتظامي و انتظامي ميادين شهرهاي مازندران مي باشند .

 

- استان مازندران با داشتن تقريبا دو ميليون جمعيت و حداقل 28000 بيمار تالاسميك به نسبت جمعيت كشور مقام دوم را داراست.

- در شروع فصل بهار و تابستان و شيوع بيماري فاويسم معرف خون در اين استان بيشتر و با شروع كار كشاورزي در اين فصول اهداي خون كاهش مي يابد .

- پايگاههاي انتقال خون سراسر استان مازندران همه روزه مشغول پذيرش اهداكنندگان مي باشد.