اطلاعیه

دوشنبه, 03 شهریور 1393 ساعت 19:04

رونوشت از شرايط عمومي اهداي خون

براي آنكه شما بتوانيد خون خود را اهدا كنيد بايد واجد شرايطي باشيد كه بواسطه آن ؛اهداي خون؛نه براي سلامتي بدن شما عوارضي داشته باشد ونه براي فردي كه قرار است خون شما به وي تزريق گردد. شرايط عمومي اهداي خون به قرار زير هستند: 1 - ارائه كارت شناسايي…
دوشنبه, 03 شهریور 1393 ساعت 04:30

شرايط عمومي اهداي خون

براي آنكه شما بتوانيد خون خود را اهدا كنيد بايد واجد شرايطي باشيد كه بواسطه آن ؛اهداي خون؛نه براي سلامتي بدن شما عوارضي داشته باشد ونه براي فردي كه قرار است خون شما به وي تزريق گردد. شرايط عمومي اهداي خون به قرار زير هستند: 1 - ارائه كارت شناسايي…