سه شنبه, 17 بهمن 1396 ساعت 00:00

سهم بزرگی از خدمات انتقال خون مورد استفاده بیماران سرطانی قرار می گیرد

 

سهم بزرگی از خدمات انتقال خون مورد استفاده بیماران سرطانی قرار می گیرد

 

بیماران سرطانی در حدود یک سوم فرآورده های سلولی خون و  بیش از نیمی از پلاکت های تهیه شده توسط مراکز انتقال خون، همچنین فرآورده های پلاسمایی پالایش شده ی مشتق از خون به ویژه در مواقعی که  سیستم ایمنی آن ها تحت تأثیر قرار گرفته شده باشد را دریافت می کنند.

سرطان بیماری سلول ها است و سلول ها بلوک های سازنده بدن می باشند. سلول های سرطانی، سلول های غیر طبیعی هستندکه به تعداد بسیار زیاد تکثیر پیدا می کنند. این روند سبب ایجاد مشکلات متعددی می گردد. سلول های غیر طبیعی به درستی کار نمی کنند و تعداد بسیار زیاد آن ها جای گزین سلول های طبیعی می شوند.

سوالی که پیش می آید این است که چرا بیماران مبتلا به سرطان به خون و فرآورده های خون نیاز دارند؟

همان طور که می دانیم بیماران مبتلا به  سرطان ممکن است به خاطر از دست دادن خون در حین عمل جراحی سرطان به تزریق خون و فرآورده های خون نیاز  نیاز داشته باشند. همچنین این بیماران برای جبران یکی از موارد عوارض جانبی مصرف داروهای شیمی درمانی نیاز به انتقال خون دارند.

 مغز استخوان که مرکز تولید سلول های خون است توسط شیمی درمانی تحت ثأثیر قرارمی گیرد، به دنبال آن سلول هایی که سریع تقسیم می شوند  تحت تأثیر قرار می گیرند و توانانی بدن برای تولید سلول های جدید خون کم می شود به طوری که تزریق گلبول های قرمز و پلاکت ها ممکن است مورد نیاز باشد.

بیماران درمان شده برای سرطان خون مانند لوکمی و لنفوم هم به مقدار زیادی تحت تأثیر قرار می گیرند. از آن جا که سلو ل ها ی خون آن ها به درستی کار نمی کنند و درمان بر روی توانائی تولید سلول های خون سالم و به تعداد کافی تأثیرمی گذارد، شمارش سلول های خونی بیماران می تواند خیلی پایین بیاید و آن ها را مستعد عفونت های تهدید کننده حیات و خون ریزی کند. بدون انتقال خون ممکن است این بیماران نتواند سایر درمان ها را بگیرند.

 

بازدید 287 بار