چهارشنبه, 11 بهمن 1396 ساعت 00:00

یک سازمان پیشرو باید آموزش دهنده و آموزش گیرنده باشد

 

مدیرعامل سازمان انتقال خون در دوره آموزشی تربیت ارزیاب: 

یک سازمان پیشرو باید آموزش دهنده و آموزش گیرنده باشد

 

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در دوره آموزشی تخصصی تربیت ارزیاب که توسط معاونت فنی و فن آوری های نوین برگزار شده بود گفت: آموزش دهی و آموزش گیری از مهمترین خصوصیات یک سازمان پیشرو و بالنده است.

به گزارش روابط عمومی در مراسم اختتامیه دوره آموزشی تخصصی تربیت ارزیاب که توسط شرکت اعتباربخشی رسالت رازی در سازمان انتقال خون برگزار شد مدیر عامل سازمان ضمن با اهمیت خواندن امر ممیزی داخلی و مهارت و تخصص ارزیابان چشم انداز ارزیابی و ممیزی شرکتهای دارویی را با کمترین هزینه  ترسیم کرد و گفت: مهارت و تخصص در ارزیابی فنی و اعتبار سنجی برای سازمان اهمیت بسیار دارد.

وی با اشاره به اهمیت بخشنده بودن در مقابل گیرنده بودن گفت: آموزش دهنده و معلم کسی است که از گنجینه تجربه و دانش خود می بخشد و به طور پیوسته به ارتقا و بالندگی خود و سازمانش کمک می کند.

دکتر پور فتح اله تاکید کرد: با گرد آوری گنجینه های با ارزش تجربه و مهارت همکاران و مدون کردن و انتشار آنها به عنوان دستاوردها و مقالات بین المللی می توانیم این تجربیات را در اختیار همه قرار دهیم ضمن اینکه دهنده ها که خصوصیت رهبری، بخشش بی دریغ و توقع و آموزش دهی دارند باید تشویق شوند و با ترویج این روحیه در میان کارکنان جلوی گیرندگی صرف و روحیه خودخواهانه و حساب و کتاب و معامله گری که آفت سازمانها به شمار می آید گرفته شود.

وی ابراز امیدواری کرد این روحیه آموزش دهی و آموزش گیری نه تنها در سازمان که در تک تک افراد آن ترویج شود.

بنابراین گزارش در این دوره چهار روزه شرکت کنندگان با معیارها و گستره ارزیابی، کار تیمی، بررسی و ارزیابی مستندات، تحلیل نتایج، گزارش دهی و ممیزی از مراکز انتقال خون آشنا شدند.

بازدید 294 بار