دوشنبه, 17 -2441 ساعت 00:00

پیام تشکر مدیر کل انتقال خون استان خراسان شمالی از اهداکنندگان خون سالم

  مدیرکل انتقال خون استان خراسان شمالی با اشاره به مشارکت چشمگیر اهدا کنندگان خون در استان  در اربعین حسینی گفت: این حضور شایسته تقدیر وقدردانی است مراجعه چشمگیر مردم نوعدوست استان زمینه تامین ذخایر خونی مناسب را برای بیماران نیازمند به خون فراهم می آورد که ماحصل آن تامین 96درصدی نیاز خونی استان از داخل  استان بوده است .  طی اربعین حسینی  امسال حدود 150  نفرداوطلب اهدای خون به مراکزثابت وسیارخونگیری استان مراجعه داشته اند که ازاین تعداد  119 نفرموفق به اهدای خون شدند، که در مقایسه  بامدت مشابه سال گذشته رشد بیش از  5/2 برابری  درمیزان مراجعه کننده و  رشد 7/2 برابری  در میزان خونگیری و رشد 100  درصد اهدای خون بانوان ،مشاهده میشود. نکته قابل توجه حضور برجسته بانوان و نیز رشد 3 برابری اهداکنندگان بار اول می باشد.   
دکتر روشن روان  در خصوص آمار اهدای خون ماه محرم و صفر  امسال اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم تا اربعین حسینی3207 نفر به پایگاه انتقال خون استان مراجعه کرده اند که از این تعداد 2601 نفر موفق به اهدای خون شده و بیش از 80 نفر هم با شرکت در برنامه نذر خون به یاری بیماران نیازمند به خون و فراورده های خونی پرداخته اند.
در پایان  دکتر روشن روان ضمن  تشکر مجدد از مردم استان اظهار امید واری کردند با گسترش مراکز خونگیری در سایر شهرستان های استان زمینه حضور بیش از پیش مردم نوعدوست و ایثارگر در کلیه مراکز مصوب استان مهیا شود

 

بازدید 2617 بار