پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 00:00

گزارش تصویری اهدای خون تیمسار مظاهری، سرهنگ اقبالی، دکتر کاظمی و جمعی از کادر نیروی انتظامی استان

 

 

 

 

 

بازدید 1170 بار