پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 00:00

استقرار واحد سیار خونگیری در دانشگاه علوم پزشکی استان

 

بمناسبت هفته سلامت واحد سیار خونگیری در دانشگاه علوم پزشکی مستقر شد. دکتر ابراهیم گلمکانی  رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به همراه معاونین و کارکنان آن مجموعه در حضور گروهی، بار دیگردستگیر بیماران نیازمند به خون و فراورده های خونی شدند.

دکتر گلمکانی جزء مدیران ارشد استان و مروجان فرهنگ اهدای خون سالم می باشد که بصورت مستمر خون خود را اهدا می کند

بازدید 1195 بار